Voor welke klachten?

Ik heb ervaring met het behandelen van uiteenlopende klachten zoals paniek, dwangmatig gedrag, faalangst, trauma's, depressie, moeilijk voor jezelf kunnen opkomen, burn out, storende gewoontes zoals teveel haren uittrekken (trichotillomanie), klachten na het krijgen van kinderen, worstelen met geloofskwesties, weinig eigenwaarde hebben. Zorg vanuit de generalistische basis GGZ is kortdurend van aard en waarschijnlijk ontoereikend indien er sprake is van ernstige of complexe problemen zoals doodswensen, een persoonlijkheidsstoornis of een zware verslaving. In dat geval kunt u het beste vragen om een verwijzing naar de specialistische GGZ. Verder dient u tenminste 18 jaar of ouder te zijn om gebruik te maken van mijn hulp. Indien u jonger bent, kunt u het beste hulp zoeken bij een collega die werkzaam is in de jeugd GGZ.

Waar en wanneer?

Mijn praktijk is gevestigd in Amsterdam West, op de Lootsstraat 35, in de huisartsenpraktijk van dokter van Wijngaarden. Ik werk op maandag, donderdag, vrijdag en soms in het weekeinde.

Wat kost het?

De zorg die Elsbeth biedt valt onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ). Deze zorg wordt geheel vergoed vanuit uw basisverzekering. Ik heb contracten met alle verzekeraars. Afhankelijk van de ernst van uw klachten, wordt na de intake gekozen voor een 'zorgzwaarteprestatie'. Er zijn binnen de GBGGZ vier zorgzwaarteprestaties, te weten: kort (ca. 5 sessies), middel (ca. 7 sessies), intensief (ca. 11 sessies) en chronisch (ca. 11 sessies). Kijk voor verdere uitleg hierover op mijn website bij 'tarieven'. Mocht na verloop van tijd blijken dat er meer sessies nodig zijn om het probleem op te lossen, dan kan dit worden aangepast in overleg met u. Zorg vanuit de GBGGZ gaat ten koste van het eigen risico. Het minimum eigen risico is 385 euro voor het jaar 2016.