Over Elsbeth

Mijn naam is Elsbeth Emsbroek en ik ben in 1973 geboren. Ik werk sinds 1997 met veel plezier in de geestelijke gezondheidszorg. In april 2012 ben ik met mijn psychologenpraktijk begonnen. Dat deed ik eerst nog naast mijn baan in loondienst bij GGZ inGeest. Enkele maanden later besloot ik om de stap te wagen en mijn vaste baan op te zeggen. Mijn bestaan als ZZP-er was daarmee een feit. Ik huur mijn ruimte in de praktijk van huisarts van Wijngaarden. Hierdoor werk ik nauw samen met deze praktijk. In hetzelfde pand zijn ook psychiater Kersti Reineke en haptotherapeut Erika Mesters gevestigd. Met hen werk ik ook veel samen.

Na mijn master in de psychologie heb ik de post-master opleiding tot GZ psycholoog gevolgd. De titel GZ psycholoog valt onder de zogenaamde Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). De BIG registratie betreft een door de overheid erkende verklaring van vakbekwaamheid.

Ik heb mij verder gespecialiseerd na de GZ opleiding. Eerst door de opleiding tot cognitief gedragstherapeut te volgen, bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën, de VGCt.  Voor deze beroepsvereniging ben ik ook supervisor. Dat betekent dat ik supervisie, intervisie en onderwijs aan psychologen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt® mag geven. Dat doe ik met veel plezier: ik leer daar zelf ook altijd veel van! Naast de cognitieve gedragstherapie heb ik mij verder gespecialiseerd in EMDR en mag ik mijzelf EMDR Europe Practitioner® noemen. Tot slot ben ik aspirant schematherapeut, dat wil zeggen dat ik bezig ben met een opleiding tot schematherapeut. Ik ben lid van deze beroepsverenigingen: de VGCt, de VEN, de VST en de NVGZP.

Ik ben een door de CRKBO erkend docent en daarmee vrijgesteld van de BTW verplichting op onderwijsactiviteiten. In oktober 2021 is mijn praktijk gevisiteerd door de NVGzP. Hieruit is gebleken dat mijn praktijk voldoet aan de professionele standaard voor psychologen. Daarnaast heeft mijn praktijk het keurmerk in de Basis GGZ. Op mijn openbare profiel op LinkedIn kan je meer lezen over mijn opleiding en werkervaring. Ik geef behalve cognitieve gedragstherapie ook EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), interpersoonlijke psychotherapie en oplossingsgerichte therapie (solution focused therapy) en coaching. Ik ben in september 2021 gestart met het volgen van een opleiding tot schematherapeut, kijk hier voor meer informatie. Ook heb ik ervaring in het geven van onderwijs aan psychiaters en psychologen in opleiding.
Sinds 2013 ben ik als freelance docent verbonden aan FortaGroep Opleidingen en sinds 2017 aan King Nascholing. Ik verzorg o.a. de basiscursus Gedragstherapie van de VGCt® en geef gastcolleges over oplossingsgericht werken in de GGZ.

Huisartsen kunnen mij consulteren bij bijvoorbeeld verwijsvragen of diagnostische vraagstukken. Ook ben ik beschikbaar voor onderwijs en bijscholing aan huisartsen en praktijkondersteuners in de GGZ. Ik werk nauw samen met een aantal huisartsenpraktijken in Amsterdam West, waaronder huisartsenpraktijk Van Wijngaarden en huisartsenpraktijk Postjesweg.

Registraties en beroepscodes:
AGB-zorgverlenerscode: 94-011641
AGB-praktijkcode: 94-59305
BIG registratie: 19059306325
KVK nummer: 54941687

NVGZP lidmaatschapsnummer: 1325

VST lidmaatschapsnummer: 211176

VGCt lidmaatschapsnummer: 6577

VEN lidmaatschapsnummer: 35850

De foto’s op deze website zijn gemaakt door Roel Siebrand.