Is er plek?

Je kunt je bij mij aanmelden voor behandeling in de generalistische basis GGZ, maar ook voor leertherapie of supervisie. Supervisie kan zowel gegeven worden in het kader van je opleiding bij de VGCt® of de opleiding tot GZ psycholoog. Hieronder staat weergegeven of er plek is voor behandeling, leertherapie of supervisie.

Behandeling generalistische basis GGZ
Er is op dit moment geen ruimte voor nieuwe GGZ behandelingen. In verband mijn mijn onderwijsactiviteiten zal ik de komende tijd alleen op maandagochtend, donderdag en af en toe in het weekeinde werken.Ik ben afwezig in de periode van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018.

Supervisie
Er is op dit moment wel ruimte voor mensen die supervisie willen krijgen.

Leertherapie
Er is op dit moment wel ruimte voor mensen die leertherapie willen krijgen.

Ik streef ernaar een goede verdeling te hebben tussen het behandelen van mensen enerzijds en het geven van onderwijs/supervisie/leertherapie anderzijds. Ik werk niet met wachtlijsten: ik heb plek of niet. De informatie op deze website wordt wekelijks geüpdatet. Zodra er wel plek is kan je binnen twee weken worden gezien. Er is geen sprake van een wachttijd tussen intake en behandeling. Er zijn ook geen verschillen in wachttijden per verzekeraar.
Tip: je zorgverzekeraar biedt soms de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling, mocht je aanlopen tegen wachttijden bij hulpverleners.

 

Top