Niet tevreden?

Ik doe mijn uiterste best om je zo goed mogelijk te helpen. Wanneer je niet tevreden bent over mij of de behandeling, kun je dat altijd met mij bespreken. Ik zal je klachten serieus nemen en we zullen samen kijken of we een oplossing kunnen vinden. Het staat je daarnaast altijd vrij om aan uw huisarts een verwijzing naar een andere psycholoog te vragen.

Als je met mij niet tot een oplossing kan komen, kan je je wenden tot de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging NVGzP.