Tarieven en vergoeding

Contracten zorgverzekeraars
De behandeling die ik geef valt onder de generalistische GGZ. Deze zorg wordt vanuit je basisverzekering 100% vergoed.
Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Tarieven 2024
De zorgverzekeraar betaalt de rekening voor generalistische GGZ. De consulten worden maandelijks gedeclareerd bij je verzekeraar. De eerste sessie is bij mij altijd een intakegesprek (=diagnostiek), dan volgt een adviesgesprek (=diagnostiek) en pas daarna start de behandeling. Ik reken 60 minuten voor een intakegesprek, 60 minuten voor een adviesgesprek en 45 tot 60 minuten voor behandeling. Telefonische consulten, beeldbelconsulten en consulten via de e-mail worden als behandeling in rekening gebracht. Het kan zijn dat er moet worden overlegd met collegae. Deze overlegtijd wordt ook gedeclareerd.

De tarieven per consult kan je opzoeken in deze bijlage. De tarieven verschillen per beroepscategorie, per soort consult en per lengte van het consult. Op mij is deze beroepscategorie van toepassing: Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3). De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt deze tarieven vast.

Hieronder zie je de tarieven die door mij het meest gebruikt zullen worden:

  • intakegesprek: diagnostiek 60 minuten – max. NZA tarief € 183,44
  • adviesgesprek: diagnostiek 60 minuten – max. NZA tarief € 183,44
  • behandeling 45 minuten – max. NZA tarief € 135,89
  • behandeling 60 minuten – max. NZA tarief € 161,46
  • kort intercollegiaal overleg – max NZA tarief € 25,05

Eigen risico

Je zorgverzekeraar brengt, indien van toepassing, de kosten van het eigen risico bij je in rekening. Het wettelijke verplichte eigen risico is minimaal 385 euro per jaar. Het exacte tarief dat per consult in rekening gebracht wordt, is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Je kunt dit navragen bij je verzekeraar. Reken op tenminste 80% van het maximale NZA tarief (zie hierboven).

Voorwaarden verzekering
Als je de zorgverzekeraar wil laten betalen voor de behandeling, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet je 18 jaar of ouder te zijn. Ten tweede is een verwijsbrief van de huisarts verplicht voordat je een afspraak met mij maakt.

Verwijsbrief

De verwijsbrief mag niet ouder dan een jaar oud zijn. In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:
a. de persoonlijke AGB-code van de huisarts die je verwijst.
b. het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ.
c. de (vermoede) DSM-5 diagnose waarvoor je wordt verwezen.
Gebruik het Format-verwijsbrief en je weet zeker dat je verwijsbrief voldoet aan de voorwaarden.

Tarieven leertherapie, supervisie en overige behandelingen
Voor behandelingen die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar, is het tarief € 120,- per 45 minuten. Psychologische zorg is vrijgesteld van BTW.
Voor leertherapie is het tarief € 120,- per sessie (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).
Voor supervisie is het tarief € 120,- euro per sessie (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).
Voor zowel de supervisie als leertherapie geldt dat deze is vrijgesteld van BTW, omdat ik als docent ben ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (zie de website van het CRKBO).
Bij het begeleiden van een n=1 in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt® zal ook de leestijd in rekening worden gebracht.

Te laat afgezegde afspraken of no show
Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht en niet bij de verzekeraar. De verzekeraar betaalt alleen de daadwerkelijk verleende zorg. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken 60 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op maandag om 10 uur afzeggen, dan dien je mij dit zondag voor 10 uur te laten weten. Het heeft mijn voorkeur als je even belt om je afspraak af te zeggen. Zo kan er makkelijker een eventuele nieuwe afspraak gepland worden. Je kan me bereiken op tel. 06-23780347.

De foto’s op deze website zijn gemaakt door Roel Siebrand.