Tarieven en vergoeding

Tarieven generalistische basis GGZ
Zorg in de Generalistische Basis GGZ wordt geheel vanuit je basisverzekering vergoed.
Ik heb contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Achmea: FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avéro Achmea, AGIS, Aevitae, Nedasco, Caresco, IAK, Pro Life.
 • Multizorg: ASR, Aevitae, Ditzo, Eno, Zorg en Zekerheid, Caresco IAK, De Amersfoortse, BeterDichtbij, ONVZ.
 • UVIT: Univé, VGZ, IZA, UMC, Aevitae, IZA-VNG, Caresco, IAK, IZZ.
 • CZ, Delta Lloyd of OHRA
 • De Friesland
 • DSW (DSW, Stad Holland, ANNO12, inTwente)
 • Menzis, Anderzorg of AZIVO

Ik heb geen contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraar:
Caresq: hieronder vallen de merken Promovendum, National Academic en Besured.

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt zorg gedeclareerd volgens ‘zorgzwaarteprestaties’. Welke zorgzwaarteprestatie van toepassing is, hangt af van de aard, ernst en duur van je klachten. Hieronder zie je de tarieven en aantal behandelminuten per zorgzwaarteprestatie weergegeven. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft deze tarieven vastgesteld.

 • Prestatie Basis GGZ kort – ca. 300 behandelmin. – max. tarief € 507,62
 • Prestatie Basis GGZ middel – ca. 500 behandelmin. – max. tarief € 864,92
 • Prestatie Basis GGZ intensief – ca. 750 behandelmin. – max. tarief € 1356,25
 • Prestatie Basis GGZ chronisch – ca. 750 behandelmin. – max. tarief € 1251,70
 • Prestatie Basis GGZ onvolledig behandeltraject – max. 120 behandelmin. – max. tarief € 207,19

Wanneer tijdens de intake blijkt dat er sprake is van een onjuiste verwijzing of er zal om een andere reden geen behandeling gestart worden, dan geldt de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’.
Directe tijd (‘face to face’ contact, e-mail contact) en indirecte tijd (o.a. administratie, brieven) worden geboekt.
De kosten worden aan het eind van de behandeling bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.
Je zorgverzekeraar brengt, indien van toepassing, de kosten vallend onder het eigen risico bij je in rekening. Het eigen risico geldt alleen voor het jaar waarin de behandeling gestart is.
Het exacte tarief dat in rekening gebracht wordt, is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Je kunt dit navragen bij je verzekeraar. Reken op tenminste 90% van het maximale NZA tarief (zie hierboven).

Voorwaarden verzekering
Om voor vergoeding van de kosten door je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste dien je 18 jaar of ouder te zijn, aangezien ik geen contracten heb voor de Jeugd GGZ. Ten tweede is een verwijsbrief van de huisarts verplicht voordat je een afspraak met mij maakt. Deze verwijsbrief mag niet ouder dan een jaar oud zijn.
In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:
a. de persoonlijke AGB-code van de huisarts die je verwijst.
b. het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ.
c. de (vermoede) DSM-V diagnose waarvoor je wordt verwezen.

Gebruik dit format en je weet zeker dat je verwijsbrief voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk altijd je polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je verzekeraar. Bij een zogenaamde selectief- of budgetpolis is het verstandig om je polisvoorwaarden nog eens extra goed na te lezen. Het kan namelijk zijn dat deze polissen extra voorwaarden stellen.


Tarieven leertherapie, supervisie en overige behandelingen

Voor behandelingen die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar is het tarief € 95,- per 45 minuten. Psychologische zorg is vrijgesteld van BTW.
Voor leertherapie is het tarief € 95,- per 45 minuten.
Voor supervisie is het tarief eveneens € 95,- euro per 45 minuten.
Voor zowel de supervisie als leertherapie geldt dat deze is vrijgesteld van BTW, aangezien ik als docent sta ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (zie de website van het CRKBO).
Bij het begeleiden van een n=1 in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt® zal ook de leestijd in rekening worden gebracht.

Te laat afgezegde afspraken of no show
Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht en niet bij de verzekeraar. De verzekeraar betaalt alleen de daadwerkelijk verleende zorg. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken mijn reguliere tarief van 95 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op maandag om 10 uur afzeggen, dan dien je mij dit zondag voor 10 uur te laten weten. Het heeft mijn voorkeur als je even belt om je afspraak af te zeggen. Zo kan er makkelijker een eventuele nieuwe afspraak gepland worden. Je kan me bereiken op tel. 06-23780347.

De donkere foto van de bloemen die je op deze pagina ziet, hangt in mijn spreekkamer. Hij is gemaakt door kunstenares Elspeth Diederix. Voor meer informatie zie haar website hier.

Top