Waarneming

Ik zorg voor voor een goede waarnemer als ik langer dan twee weken afwezig ben.
Ik ben afwezig in de periode van 20 juli tot en met 12 augustus 2018 en van 21 tot en met 29 augustus 2018 . In die tijd zal ik worden waargenomen door Anne Kat: tel. 06-40649615, e-mail: anne@praktijkkat.nl

Als je buiten kantoortijden dringend hulp nodig hebt, neem dan contact op met de centrale huisartsenpost: 088 – 00 30 600. Dit geldt alleen voor clienten uit de regio Amsterdam.

Top