Waarneming

Ik zorg voor voor een goede waarnemer als ik langer dan twee weken afwezig ben.
Ik ben afwezig in de periode van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018. In die tijd zal ik worden waargenomen door Anne Kat: tel. 06-40649615, e-mail: anne@praktijkkat.nl

Als je buiten kantoortijden dringend hulp nodig hebt, neem dan contact op met de centrale huisartsenpost: 088 – 00 30 600. Dit geldt alleen voor clienten uit de regio Amsterdam.

Top