Werkwijze

Werkwijze behandelingen Generalistische basis GGZ
Vóór een eerste afspraak heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of je bedrijfsarts.
De verwijsbrief is niet ouder dan een jaar. Verder moet de verwijsbrief aan drie voorwaarden voldoen:
1) Er staat een vermoede DSM-diagnose in. De behandeling van sommige DSM-diagnosen (aanpassingsstoornis, levensfaseprobleem, relatieprobleem) wordt niet vergoed door de verzekeraar. Burnout / surmenage geldt verder niet als DSM-diagnose. Het is raadzaam de verwijsbrief hier van te voren op te controleren. Je kan ook dit format gebruiken.
2) er staat in dat je wordt verwezen naar de generalistische basis GGZ.
3) de persoonlijke AGB code van de verwijzende huisarts staat in de brief.
Tot slot dien je je legitimatiebewijs (bijv. je paspoort of rijbewijs) mee te nemen en je verzekeringspas.
Als je geen verwijsbrief wilt of kunt halen of je hebt hem pas later gehaald, moet je de kosten voor de sessie zelf betalen.

Ik zal je vragen om voor je eerste afspraak een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan helpen om je klachten en het effect van je behandeling in kaart te brengen. De uitslag zal tijdens het eerste gesprek met je worden besproken.

Aan het einde van het eerste gesprek of tijdens het tweede gesprek zal een behandelplan met je worden opgesteld. Dit behandelplan zal via de praktijkportal met je worden gedeeld. Je krijgt tijdens het bespreken van het behandelplan informatie over de gestelde diagnose en de soort behandeling die je wordt aangeraden. Ook wordt er een afspraak gemaakt over het evalueren van de behandeling. Meestal is dit na ca. vijf sessies. Mogelijk wordt op basis van dit evaluatiegesprek het behandelplan bijgesteld.

Als uit het intakegesprek blijkt, dat er iets anders nodig is dan de hulp die ik kan bieden, zal je worden terugverwezen naar je huisarts.

Nadat het behandelplan is opgesteld, start meteen de behandeling. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling en ik werk ook niet met wachtlijsten.

De interventies die worden toegepast, hangen af van de klachten of problemen waarvoor jij hulp zoekt. Je kan hier meer lezen over zorgstandaarden. Er zijn ook cliëntversies beschikbaar van deze zorgstandaarden. Ik werk het meest met deze twee vormen van therapie: cognitieve gedragstherapie en EMDR. Cognitieve gedragstherapie is de eerste behandeling van keuze bij angststoornissen, depressieve stoornissen, verslaving en stoornissen in de impulscontrole. EMDR is de eerste behandeling van keuze bij de post-traumatische stressstoornis.
Daarnaast geef ik ook interpersoonlijke psychotherapie en oplossingsgerichte therapie of coaching. Er wordt verder standaard de mogelijkheid aangeboden voor online hulp in combinatie met de gesprekken bij mij.

Bij het afsluiten van de behandeling wordt opnieuw gekeken in hoeverre de behandeling effect heeft gehad. De klachtenvragenlijst zal nog een keer worden ingevuld en de uitslag wordt met je besproken.
Ook zal je gevraagd worden om een aantal vragen in te vullen, die gaan over hoe je de behandeling hebt beleefd.
Indien doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig blijkt te zijn, zal er geprobeerd worden een hulpverlener te zoeken die de behandeling kan overnemen.

Partners of familieleden kunnen bij de behandeling worden betrokken als je dat wil. Ik geef echter geen relatietherapie.

Tenzij je daar geen toestemming voor geeft, zal er aan het begin en aan het einde van de behandeling een brief naar je huisarts worden gestuurd . Ik werk graag samen met je huisarts en ook met andere hulpverleners, maar nooit zonder jouw toestemming. Je kan meer lezen over mijn samenwerkingsverbanden in mijn kwaliteitsstatuut (zie hieronder).

Werkwijze leertherapie en supervisie
Ter voorbereiding van de leertherapie of supervisie vraag ik je om van te voren na te denken over twee vragen:
1) wat zou een goede uitkomst zijn van leertherapie/supervisie?
2) welk verschil zal dit maken voor jou? Probeer dit zo concreet mogelijk te maken: wat doe je anders na een succesvolle leertherapie/supervisie, hoe merk je dat, wat denk je dat anderen (bijv. je cliënten) jou anders zouden zien doen?

Het is nuttig om je voor te bereiden op supervisie door bijvoorbeeld (audio- of beeld-)opnamen te maken van de sessies die je geeft. Je zal hier uiteraard wel eerst toestemming voor dienen te vragen bij je cliënt. Ook raad ik je aan een verslag te maken van iedere afzonderlijke sessie leertherapie/supervisie.

Tot slot is het verstandig, om belangrijke zaken die nodig zijn voor je opleiding, zelf uit te printen en mee te nemen. Op de website van de VGCt zijn nuttige zaken te vinden, zoals bijvoorbeeld een model voor een supervisiecontract.

Afzeggen van afspraken 
Je wordt 24 uur van te voren via de mail herinnerd aan je afspraak. Mocht je de afspraak willen afzeggen, bel of mail mij even. Mijn psychologenpraktijk is gevestigd in de huisartsenpraktijk van dokter Van Wijngaarden, maar het is niet de bedoeling dat je de huisartsenpraktijk belt om de afspraak te annuleren.
Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht! Dit bedrag kan niet worden teruggevorderd bij de verzekeraar.

Kwaliteitsstatuut
In het kwaliteitsstatuut staat beschreven wat er geregeld is op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Je kan hierbij denken aan samenwerkingsverbanden met collegae. Ook valt er te lezen wat er geregeld is als ik langdurig afwezig ben of als de praktijk moet stoppen in verband met overlijden. Het kwaliteitsstatuut is nodig om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.  Download hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

De foto’s op deze website zijn gemaakt door Roel Siebrand.